EN
Về Greeme

Hoa

Tin

 • Tạo hoá

  Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

 • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

  Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Về Greeme

Chúng ta là ai

Hàng ngàn năm trước tại Trung tâm điều hành khu vực bảo tồn môi trường do thám tử Châu Âu.Công ty chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầumáy khử ẩm của quạt sấy khôDẩm thấpsản phẩm và dịch vụ ở cả thị trường công nghiệp lẫn thương mại.

Xưởng s ản xuất của Greeme nằm ở Miêu Dương, tỉnh Tứ Xuyên.Trong thị trường nội địa, chúng tôi có danh tiếng làchuyên gia phun và hút ẩmcung cấp giải pháp thương mại và công nghiệp độc đáo của khách.Chúng tôi hy vọng sự hiện diện trên to àn cầu sẽ được phát triển để phục vụ khách hàng toàn cầu tốt hơn trong tương lai.

Bằng nỗ lực nghiên cứu và phát triển rộng, Greely sẽ cống hiến nhiều và nhiều sản phẩm mới hơn trong những năm tới để củng cố hàng ngũ của chúng ta trên thị trường, và cũng cho các đối tác làm ăn của chúng ta cơ hội để tiến triển thêm.


 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai
 • Chúng ta là ai

Chính sách chất

Tham lam muốn đáp ứng hay vượt qua nhu cầu của khách hàng và các người khác.Chất lượng là một phần của văn hóa chúng ta.


Công ty văn hóa

Mắt:Để trở thành một công ty lãnh đạo hút ẩm.
Nhiệm vụ:Để tạo môi trường thoải mái.
Góc:Hướng dẫn khách hàng, trung thành, độ lượng, tinh tế, sáng tạo.
Chào.Giỏi, sáng tạo.

Cấu trúc Công ty

Tháng:Trung tâm hỗ trợ hỗ trợ
Nhà:T ỉnh Tứ Xuyên, Bộ phát triển và phát triển
Căn cứ ứng dụng:Thiên Tân
Truyền:Bỉ Ấp, Thiên Tân, Vũ Sơn

Xem số:

 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:
 • Xem số:

Giấy chứng

 • Chúng tôi là ISO 9013: Một hệ thống chất lượng quốc tế là kí nhận.
 • Phần lớn sản phẩm của chúng tôi là CCC 12299;CE 12299;CB đã được xác nhận theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Chúng tôi cũng đã có một bằng sáng chế phát minh.

 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng
 • Giấy chứng