EN
Ứng dụng

Hoa

Tin

  • Tạo hoá

    Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

  • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

    Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Công ty Comment

Công ty Comment

Thuốc được dùng để chữa bệnh và cứu người.Chúng liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân.Nếu các loại thuốc có một sản phẩm tốt, bệnh nhân sẽ hồi phục nhanh chóng. Nên chúng ta cần đảm bảo chất lượng của thuốc.

Cách đảm bảo chất lượng và an to àn của thuốc trong việc sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và các mối liên hệ khác là một vấn đề quan trọng. Đặc biệt sau khi sản xuất ma túy, lưu trữ là một quá trình rất quan trọng.Một lượng chất lượng kém sẽ dẫn đến việc giảm chất lượng thuốc.

Do đó, nếu muốn nhà kho thuốc có thể lưu trữ thuốc an to àn và đảm bảo chất lượng và an toàn của thuốc không bị ảnh hưởng bởi môi trường, ngoài việc kiểm so át nhiệt độ phòng, nó rất quan trọng để kiểm soát độ ẩm không khí, vì vậy bạn cần phải cấu hình... máy hút ẩm của chúng tôi trong kho để giữ ẩm, giảm độ ẩm, giảmkhí ẩm và đảm bảo rằng thuốc không bị ảnh hưởng bởi hơi ẩm.
Để lại tin nhắn