EN
Ứng dụng

Hoa

Tin

  • Tạo hoá

    Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

  • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

    Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Phòng phân phối điện

Phòng phân phối điện
Trong một số khu vực của chúng tôi, đôi khi do mưa hay các lý do khác gây ra một số vấn đề về độ ẩm, và trong phòng phân phối, nếu có vấn đề về độ ẩm gây ra nguy hiểm lớn, nên chúng tôi cần phải lắp đặt phòng phân phối người hút ẩm.
Để lại tin nhắn