EN
Ứng dụng

Hoa

Tin

 • Tạo hoá

  Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

 • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

  Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Hoạt động dụng cụ công

 • Cây điện Cây điện

  Đào tạo và hút ẩm các cây điện và Thủy Thực Tổ tại sao lại cần người hút ẩm cho các cây điện và nhà máy nước?Các trạm điện tử lo liệu lượng nước lớn.Than, khí, dầu, hay hạt nhân...

 • Hệ thống nước và nước thải Hệ thống nước và nước thải

  Thủy và bộ phận xử lý nước rửa Một số đô thị điều hành chính quyền của họ.Chỉ có nước và nước thải.Anh có th ể tìm ra rằng nhà máy điều trị nước yêu cầu...