EN

Hoa

Tin

  • Tạo hoá

    Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

  • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

    Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Hệ thống điều khiển thông minh

Hệ thống điều khiển thông minh

*Màu tô sáng các bảng điều khiển thông minh LED, biểu tượng nội dung dễ hoạt động.

*Giếng được đóng của bảng điều khiển, phù hợp với môi trường công nghiệp bụi, cái nút rất nhạy cảm và dễ hoạt động.

Bộ trình bày làm đông
Chuyển thời gian hai chiều
Kiểm soát độ ẩmĐể lại tin nhắn