EN

Hoa

Tin

  • Tạo hoá

    Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

  • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

    Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Đa bộ lọc sẽ hồi phục.

Đa bộ lọc sẽ hồi phục.

*Mặt lọc chính G4: vật chất phân lớn bị chặn

*Bộ lọc carbon kích hoạt: hấp thụ formol

*HEPA lọc: hấp thụ khí phụ 2.5

*Thở âm tính

Để lại tin nhắn