EN

Hoa

Tin

  • Tạo hoá

    Trần nhà mỏng manh có thể gây hư hại vĩnh viễn cho ngôi nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe cơ thể con người.Do đó, phải làm sạch nấm càng sớm càng tốt.Dĩ nhiên, sự phòng ngừa cũng rất...

  • Sự quan trọng của việc làm mất ẩm trong vườn xử lý nước

    Cái máy hút ẩm được tạo ra cho những chiếc gương ướt và nghèo.Nó không chỉ có hiệu quả cải thiện môi trường sống ẩm ướt và sản xuất, mà còn đạt được điều kiện lý tưởng và loại bỏ nguyên nhân ẩm...

Liên lạc

Quay phim với Đức Giáo sư Thụy Điển

Quay phim với Đức Giáo sư Thụy Điển

*Chúng tôi chọn hiệu Thụy Điển Proflute, bánh quay được làm từ đặc biệt chất liệu chuyên hấp thụ ẩm cực thấp, các đường không khí có chuẩn, song song song và đồng phục, nó có hiệu quả làm tăng độ hấp thụ ẩm của bánh quay.

Cái vòng quay được chia thành khu vực và khu trảng quang, thế vòng quay sẽ được chủ liên tục, nó sẽ khiến kéo mất đỉnh và tiếp tục giữ không thoát theo trạng thái khô rất.Để lại tin nhắn